ul. Szkolna 36
26-015 Pierzchnica
41 353 85 05
domseniora@wp.pl
placówka działa całodobowo
we wszystkie dni tygodnia

Zakup i dostawa fabrycznie nowego samochodu 9 – osobowego przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych, w tym co najmniej jednej osoby na wózku inwalidzkim dla stowarzyszenia pomoc niepełnosprawnym w Osinach

ogloszenie_o_zamowieniu_zakup_samochodu

SPECYFIKACJA WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Załącznik_Nr_1_do_SWZ_-_Zakres_rzeczowy-Specyfikacja_techniczna-wersja_ujednolicona_po_modyfikacji_z_dnia_25012022r

Załącznik_Nr_2_do_SWZ_-_Formularz_ofertowego

Załącznik nr 1 do Formularza Ofertowego

Załącznik_Nr_3_do_SWZ_-_Projekt_umowy

Załącznik_Nr_4_-_Wzór_oświadczenia_o_braku_podstaw_do_wykluczenia(1)

Załącznik_Nr_5_-_Wzór_oświadczenia_o_spełnianiu_warunków_udziału_w_postępowaniu

Załącznik_Nr_6_-_Wzór_oświadczenia_Wykonawców_wspólnie_ubiegajacych_się_o_udzielenie_zamówienia

Załącznik_nr_7_do_SWZ-Wzór_oświadczenia-wykazu_wykonanych_dostaw

Załącznik_Nr_8_do_SWZ_-_Identyfikator_postępowania_na_miniPortalu

informacja_o_uniewaznieniu_postepowania_samochod WTZ

08daa2bc-ec04-0eb9-14ae-280010e365cf-ogloszenie_o_uniewaznieniu_postepowania

 

Możliwość dodawania komentarzy nie jest dostępna.
Dom Seniora w Pierzchnicy

ul. Szkolna 36,
26-015 Pierzchnica
tel. 41 353 85 05
41 353 85 01
woj. świętokrzyskie