ul. Szkolna 36
26-015 Pierzchnica
41 353 85 05
domseniora@wp.pl
placówka działa całodobowo
we wszystkie dni tygodnia

Praca kulturalna z seniorami

Praca kulturalna z seniorami

Fundacja prowadzi prace kulturalną i zdrowotną z seniorami 50+1 z terenu gminy Pierzchnica i gmin ościennych. Praca polega na udziale w programach, na które fundacja uzyskuje środki z grantów. Należą do nich m.in. zajęcia ruchowe, kółko teatralne, wycieczki krajoznawcze, wyjazdy do teatru czy kina. Zajęcia prowadzą wykwalifikowani instruktorzy i przeszkoleni pracownicy. Fundacja nawiązuje kontakty z klubami seniora innych miejscowości, zapraszając ich na spotkania i do współpracy ciągłej. Organizuje również koncerty muzyczne dla seniorów, posiada własny fortepian i współpracuje ze szkołami muzycznymi. W pracy kulturalnej biorą udział wolontariusze wśród nich młodzież oraz seniorzy z zewnątrz, którzy często biorą udział w zajęciach ze stałymi mieszkańcami Domu Seniora.

Dom Seniora w Pierzchnicy

ul. Szkolna 36,
26-015 Pierzchnica
tel. 41 353 85 05
41 353 85 01
woj. świętokrzyskie