ul. Szkolna 36
26-015 Pierzchnica
(41) 353 85 05
domseniora@wp.pl
placówka działa całodobowo
we wszystkie dni tygodnia

Praca kulturalna z seniorami

Praca kulturalna z seniorami

Fundacja prowadzi prace kulturalną i zdrowotną z seniorami 50 + 1 z terenu gminy Pierzchnica i gmin ościennych. Praca polega na udziale w programach, na które fundacja uzyskuje środki z grantów i są to zajęcia: ruchowe, kółko teatralne, wycieczki krajoznawcze, wyjazdy do teatru i kina. Zajęcia prowadzą wykwalifikowani instruktorzy i przeszkoleni pracownicy. Fundacja nawiązuje kontakty z klubami seniora innych miejscowości, zapraszając ich na spotkania i do współpracy ciągłej. Fundacja organizuje koncerty muzyczne dla seniorów, posiada własny fortepian i współpracuje ze szkołami muzycznymi. W pracy kulturalnej biorą udział wolontariusze wśród nich młodzież, seniorzy z zewnątrz często biorą udział w zajęciach ze stałymi mieszkańcami Domu Seniora.