ul. Szkolna 36
26-015 Pierzchnica
41 353 85 05
domseniora@wp.pl
placówka działa całodobowo
we wszystkie dni tygodnia

O nas

Dom Seniora w Pierzchnicy

dom seniora

Ideą Domu Seniora

jest zapewnienie mieszkańcom bezpiecznego i godnego życia. Oferujemy opiekę i pomoc w poprawie sprawności psychoruchowej. Wspieramy samorealizację i rozwój samodzielności każdego mieszkańca. Naszym celem jest dostarczenie opieki dostosowanej do ich zdrowia, sprawności fizycznej i intelektualnej, aby kompleksowo zadbać o ich dobrostan i komfort.

dom opieka

Pomoc opiekunów

  • zapewniają komfortowe warunki
  • gwarantują całodobową opiekę
  • serwują smaczne, domowe posiłki
  • prowadzą rehabilitacje zdrowotne
  • organizują życie kulturalne
  • zapewniają pomoc psychologiczną i terapeutyczną
  • prowadzą terapię zajęciową

Biografia Sue Ryder

senior

Margaret Susan Ryder

bardziej znana jako Sue Ryder, urodziła się w 1923 roku w zamożnej rodzinie angielskiej. Wczesne doświadczenia związane z opieką nad chorymi wywarły na niej duże wrażenie. Już w wieku 16 lat, w 1940 roku, włączyła się aktywnie w pomoc jako ochotniczka Korpusu Pierwszej Pomocy Pielęgniarskiej, skierowana do Sekcji polskiej Zarządu Operacji Oporu. Tutaj miała za zadanie przygotowywać transporty z zrzutami dla walczącej w Powstaniu Warszawskim stolicy.

Dom Seniora im. Sue Ryder w Pierzchnicy

to placówka zapewniająca wsparcie dla osób starszych i przewlekle somatycznie chorych. Powstał dzięki inicjatywie Samorządu Gminy Pierzchnica oraz wsparciu finansowemu Fundacji Sue Ryder w Warszawie, Fundacji Przezorność oraz Bouver Foundation.

Kaplica

Kaplica stanowi ważny element życia społeczno-religijnego mieszkańców domu. Jej wyposażenie pochodzi z prywatnej kaplicy Lady Ryder w Anglii, co dodaje jej wyjątkowego charakteru. Kapelan sprawuje posługę duszpasterską, zapewniając wsparcie duchowe i modlitwę.

Opieka

Opiekę nad mieszkańcami sprawuje zespół wysoko wykwalifikowanych pracowników, posiadających praktyczne doświadczenie zdobyte m.in. w innych Domach Pomocy należących do rodziny Sue Ryder, zarówno w Polsce, jak i w Anglii. Dzięki temu mieszkańcy otrzymują kompleksową opiekę medyczną, psychologiczną i społeczną, dostosowaną do ich indywidualnych potrzeb i wymagań.
Dom Seniora w Pierzchnicy

ul. Szkolna 36,
26-015 Pierzchnica
tel. 41 353 85 05
41 353 85 01
woj. świętokrzyskie