ul. Szkolna 36
26-015 Pierzchnica
41 353 85 05
domseniora@wp.pl
placówka działa całodobowo
we wszystkie dni tygodnia

O nas

O Domu Seniora w Pierzchnicy

dom seniora

Ideą Domu Seniora

jest zapewnienie jego mieszkańcom bezpiecznego i godnego życia. Okazujemy pomoc naszym pensjonariuszom w podnoszeniu sprawności psychoruchowej, wspieramy podczas samorealizacji oraz rozwoju samodzielności w miarę ich możliwości. Naszym celem jest zapewnienie opieki dostosowanej do stanu zdrowia, sprawności fizycznej oraz intelektualnej mieszkańców.

dom opieka

Nasi opiekunowie

  • zapewniają komfortowe warunki
  • gwarantują całodobową opiekę
  • serwują smaczne, domowe posiłki
  • prowadzą rehabilitacje zdrowotne
  • organizują życie kulturalne
  • prowadzą rehabilitację mieszkańców
  • zapewniają pomoc psychologiczną i terapeutyczną
  • prowadzą terapię zajęciową

Biografia Sue Ryder

senior

Margaret Susan Ryder

znana jako Sue Ryder, urodziła się w 1923 r. w zamożnej rodzinie angielskiej. Z nieszczęściami zetknęła się wcześnie, kiedy razem z matką odwiedzała szpitale i ciężko chorych. Miała zaledwie 16 lat, kiedy w 1940 r. jako ochotniczka Korpusu Pierwszej Pomocy Pielęgniarskiej została skierowana do Sekcji polskiej Zarządu Operacji Oporu, gdzie przygotowywała transporty ze zrzutami dla walczącej w Powstaniu warszawskim stolicy.

Dom Seniora im. Sue Ryder w Pierzchnicy

jest domem pomocy społecznej przeznaczonym dla osób w podeszłym wieku i przewlekle somatycznie chorych. Dom powstał z inicjatywy Samorządu Gminy Pierzchnica oraz przy pomocy finansowej: Fundacji Sue Ryder w Warszawie, Fundacji Przezorność i Bouver Foundation.

Kaplica

Na terenie placówki znajduje się kaplica, której wyposażenie pochodzi z osobistej kaplicy Lady Ryder z Anglii, w której kapelan sprawuje posługę duszpasterską.

Opieka

Opiekę nad mieszkańcami sprawuje wykwalifikowana kadra, która zdobyła doświadczenie praktyczne m.in. w zaprzyjaźnionych Domach Pomocy z rodziny Sue Ryder w Polsce, oraz w Anglii.
Dom Seniora w Pierzchnicy

ul. Szkolna 36,
26-015 Pierzchnica
tel. 41 353 85 05
41 353 85 01
woj. świętokrzyskie