ul. Szkolna 36
26-015 Pierzchnica
41 353 85 05
domseniora@wp.pl
placówka działa całodobowo
we wszystkie dni tygodnia

Nasi Seniorzy podczas zajęć terapeutycznych.

W ramach zajęć z zakresu terapii zajęciowej nasi podopieczni mają możliwość rozwijania swoich pasji, podtrzymywania sprawności intelektualnej na dotychczasowym poziomie i poznawanie nowych form arteterapii.

Możliwość dodawania komentarzy nie jest dostępna.
Dom Seniora w Pierzchnicy

ul. Szkolna 36,
26-015 Pierzchnica
tel. 41 353 85 05
41 353 85 01
woj. świętokrzyskie