ul. Szkolna 36
26-015 Pierzchnica
41 353 85 05
domseniora@wp.pl
placówka działa całodobowo
we wszystkie dni tygodnia

Spotkanie z książką

Pracownicy Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Pierzchnicy, przygotowali  dla naszych Podopiecznych, spotkanie z książką. Celem spotkania było wzbudzenie zainteresowań czytelniczych poprzez prezentację ciekawych fragmentów utworów literackich.

Powyższe działanie organizowane na rzecz Seniorów i osób z  niepełnosprawnościami  umożliwiają uczestniczenie w życiu społecznym, kulturalnym oraz przeciwdziała wykluczeniu społecznemu.

Seniorzy stanowią szczególną grupę w gronie użytkowników bibliotek publicznych. Wymagają bardziej indywidualnego podejścia i zainteresowania. Są wśród nich osoby schorowane, dysfunkcyjne, co wynika z podeszłego wieku.
Uczestnicy spotkania bardzo pozytywnie przyjęły Panią Irminę i Panią Danusie, które swoją energią i pozytywnym nastawieniem zachęcały Seniorów do czytania min. poprzez organizowane konkursy. Wspólnie spędzony czas wypełniony wspomnieniami i rozmową na temat gustów czytelniczych upłynął w miłej atmosferze przy filiżance kawy i słodki ciachu.

Możliwość dodawania komentarzy nie jest dostępna.
Dom Seniora w Pierzchnicy

ul. Szkolna 36,
26-015 Pierzchnica
tel. 41 353 85 05
41 353 85 01
woj. świętokrzyskie