ul. Szkolna 36
26-015 Pierzchnica
41 353 85 05
domseniora@wp.pl
placówka działa całodobowo
we wszystkie dni tygodnia

Spotkanie z Autorami TOMIKU WIERSZY

W dniu 12 czerwca 2018r. na Sali Wielofunkcyjnej w Domu Seniora z inicjatywy Świetlicy „Aktywator” w Pierzchnicy odbyło się  spotkanie z autorkami tomiku wierszy p.t.: „Nasza wartość – tradycja i kultura” – Katarzyną Zajączkowską i Kornelią Osman ze Świetlicy „Aktywator” oraz Panią Kazimierą Kruk z Klubu Seniora w Skrzelczycach.

Spotkanie rozpoczęło się o godz. 16.00 przywitaniem zaproszonych gości: Wójta Gminy Pierzchnica – Pana Stanisława Strąka, Sołtysa wsi Pierzchnica – Panią Monikę Pawlik, kierownika Gminnej Biblioteki Publicznej w Pierzchnicy – Panią Danutę Sojdę, członków Świetlicy „Aktywator” w Pierzchnicy, uczestników Klubu Seniora w Skrzelczycach oraz Mieszkańców Domu Seniora im. Sue Ryder w Pierzchnicy.

Autorki tomiku wierszy podczas spotkania zaprezentowały zgromadzonym osobom swoje utwory. Deklamowane wiersze stanowiły przekrój przez myśli i uczucia dwóch różnych pokoleń, a ich tematyka była zróżnicowana – pojawiały się utwory opowiadające o sprawach życia codziennego („O naszej Gminie”, „Senność”, „Wiele”), miłości („Miłość nieskończona”, „Kocham cię”, „Śmierć i miłość”), jak również takie, które skłaniały do refleksji („Pytanie na które nie ma odpowiedzi”, „Ballada w rodzinie pijaka”, „Niby”).

Następnie Pan Kamil ze Świetlicy „Aktywator” w Skrzelczycach zrelacjonował wyjazd na Ukrainę, który odbył się w ramach współpracy Świętokrzysko-Winnickiej.  Opisując swoje wrażenia z wyjazdu Pan Kamil przybliżył zaproszonym gościom część kultury i zwyczajów naszych wschodnich sąsiadów.

Niespodzianką dla zaproszonych gości był występ Wójta Gminy w roli „Żywej książki”, który polegał na tym, iż uczestnicy spotkania mogli zadawać Panu Wójtowi uprzednio przygotowane pytania, na które odpowiadał on w trakcie wydarzenia.

Uczestnicy spotkania otrzymali na pamiątkę tomik wierszy „Nasza wartość – tradycja i kultura”, a także dodatkowo broszurę, zawierającą wybrane przepisy kulinarne. Upominki te zostały wydane i przygotowane przez Stowarzyszenie Oświatowo-Wychowawcze w Pierzchnicy w ramach projektu „Razem w dobrą stronę”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach PROW 2014-2020, Działanie „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”, Operacja p.t.: „Zagospodarowanie czasu wolnego mieszkańcom poprzez cykl warsztatów, spotkań i szkoleń na obszarze LGD Białe Ługi”.

Spotkanie było z pewnością interesującym wydarzeniem kulturalnym dla Mieszkańców naszego Domu Seniora, jak i wszystkich pozostałych zaproszonych gości.

Możliwość dodawania komentarzy nie jest dostępna.
Dom Seniora w Pierzchnicy

ul. Szkolna 36,
26-015 Pierzchnica
tel. 41 353 85 05
41 353 85 01
woj. świętokrzyskie