ul. Szkolna 36
26-015 Pierzchnica
(41) 353 85 05
domseniora@wp.pl
placówka działa całodobowo
we wszystkie dni tygodnia

Spotkanie z Autorami TOMIKU WIERSZY

W dniu 12 czerwca 2018r. na Sali Wielofunkcyjnej w Domu Seniora z inicjatywy Świetlicy “Aktywator” w Pierzchnicy odbyło się  spotkanie z autorkami tomiku wierszy p.t.: “Nasza wartość – tradycja i kultura” – Katarzyną Zajączkowską i Kornelią Osman ze Świetlicy “Aktywator” oraz Panią Kazimierą Kruk z Klubu Seniora w Skrzelczycach.

Spotkanie rozpoczęło się o godz. 16.00 przywitaniem zaproszonych gości: Wójta Gminy Pierzchnica – Pana Stanisława Strąka, Sołtysa wsi Pierzchnica – Panią Monikę Pawlik, kierownika Gminnej Biblioteki Publicznej w Pierzchnicy – Panią Danutę Sojdę, członków Świetlicy “Aktywator” w Pierzchnicy, uczestników Klubu Seniora w Skrzelczycach oraz Mieszkańców Domu Seniora im. Sue Ryder w Pierzchnicy.

Autorki tomiku wierszy podczas spotkania zaprezentowały zgromadzonym osobom swoje utwory. Deklamowane wiersze stanowiły przekrój przez myśli i uczucia dwóch różnych pokoleń, a ich tematyka była zróżnicowana – pojawiały się utwory opowiadające o sprawach życia codziennego (“O naszej Gminie”, “Senność”, “Wiele”), miłości (“Miłość nieskończona”, “Kocham cię”, “Śmierć i miłość”), jak również takie, które skłaniały do refleksji (“Pytanie na które nie ma odpowiedzi”, “Ballada w rodzinie pijaka”, “Niby”).

Następnie Pan Kamil ze Świetlicy “Aktywator” w Skrzelczycach zrelacjonował wyjazd na Ukrainę, który odbył się w ramach współpracy Świętokrzysko-Winnickiej.  Opisując swoje wrażenia z wyjazdu Pan Kamil przybliżył zaproszonym gościom część kultury i zwyczajów naszych wschodnich sąsiadów.

Niespodzianką dla zaproszonych gości był występ Wójta Gminy w roli “Żywej książki”, który polegał na tym, iż uczestnicy spotkania mogli zadawać Panu Wójtowi uprzednio przygotowane pytania, na które odpowiadał on w trakcie wydarzenia.

Uczestnicy spotkania otrzymali na pamiątkę tomik wierszy “Nasza wartość – tradycja i kultura”, a także dodatkowo broszurę, zawierającą wybrane przepisy kulinarne. Upominki te zostały wydane i przygotowane przez Stowarzyszenie Oświatowo-Wychowawcze w Pierzchnicy w ramach projektu “Razem w dobrą stronę”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach PROW 2014-2020, Działanie “Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”, Operacja p.t.: “Zagospodarowanie czasu wolnego mieszkańcom poprzez cykl warsztatów, spotkań i szkoleń na obszarze LGD Białe Ługi”.

Spotkanie było z pewnością interesującym wydarzeniem kulturalnym dla Mieszkańców naszego Domu Seniora, jak i wszystkich pozostałych zaproszonych gości.

Comments are closed.