ul. Szkolna 36
26-015 Pierzchnica
41 353 85 05
domseniora@wp.pl
placówka działa całodobowo
we wszystkie dni tygodnia

W ogrodzie znajdującym się na terenie Domu Seniora został zorganizowany grill dla Mieszkańców DS. Pobyt na świeżym powietrzu wypełniony był nie tylko posiłkiem, ale również rozmowami, wzajemnym pogłębianiem przyjaźni pomiędzy Mieszkańcami, jak również integracją Seniorów z pracownikami Domu. Atmosfera sprzyjała nawiązywaniu bliższych relacji, a nasi podopieczni mieli okazję spędzić miło czas. Seniorzy uczestniczący w imprezie wyrażali chęć wzięcia udziału w kolejnych spotkaniach na świeżym powietrzu, gdy tylko dopisze pogoda.

Możliwość dodawania komentarzy nie jest dostępna.
Dom Seniora w Pierzchnicy

ul. Szkolna 36,
26-015 Pierzchnica
tel. 41 353 85 05
41 353 85 01
woj. świętokrzyskie