ul. Szkolna 36
26-015 Pierzchnica
41 353 85 05
domseniora@wp.pl
placówka działa całodobowo
we wszystkie dni tygodnia

Zbiórka na samochód dla osób niepełnosprawnych

W dniu 24.07.2017r. Starosta Powiatu Kieleckiego poinformował, że Świętokrzyski Odział PFRON podjął decyzję o przyznaniu dla Fundacji „Dom Seniora im. Sue Ryder w Pierzchnicy” kwoty 80 000 zł na zakup samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych.

Poprzedni samochód uległ wypadkowi i Dom Seniora ma obecnie problem z dowozem mieszkańców do lekarzy specjalistów do Kielc, Chmielnika, Morawicy.

Nowy samochód kosztuje 130 000 zł, więc potrzebna jest kwota 50 000 zł wkładu własnego Fundacji.

Fundacja prowadzi zbiórkę w systemie DotPay, poprzez wpłaty darczyńców na konto, które jest zapisane na stronie internetowej Fundacji: sueryder-pierzchnica.pl

Możliwość dodawania komentarzy nie jest dostępna.
Dom Seniora w Pierzchnicy

ul. Szkolna 36,
26-015 Pierzchnica
tel. 41 353 85 05
41 353 85 01
woj. świętokrzyskie