ul. Szkolna 36
26-015 Pierzchnica
41 353 85 05
domseniora@wp.pl
placówka działa całodobowo
we wszystkie dni tygodnia

Ogólnokrajowe spotkanie działaczy ruchu Sue Ryder

W dniach 3 – 5 lipca 2017 roku w Lourdes odbyło się spotkanie przedstawicieli Fundacji im. Sue Ryder z Anglii, Irlandii i Polski. Okazją do spotkania była rocznica urodzin Lady Ryder, a także chęć wymiany doświadczeń i zawiązania nowych form współpracy.

Fundację Dom Seniora im. Sue Ryder w Pierzchnicy reprezentował prezes Marek Zatorski, dyrektor Lidia Dudkiewicz i kierownik Maria Łopatowska. Na spotkaniu było 26 uczestników m. in. Halina i Janusz Kent, prezes Robert Cliffton z Anglii i Sir Charles McDonald z Irlandii. Poszczególne delegacje zamieszkiwały w Bellevue, Dom Polski prowadzony przez siostry nazaretanki. Uczestnicy spotkania wzięli udział w mszy w Grocie w Lourdes oraz zwiedzali Sanktuarium. Odbyły się dwa spotkania w sprawie wymiany doświadczeń, odnośnie pracy w domach pomocy i innych formach pomocy dla ludzi starszych. Ustalono formy bezpośrednich kontaktów pomiędzy poszczególnymi organizacjami. Uczestnicy skorzystali z wyjazdu w Pireneje w celach rekreacyjnych.

Ostatecznie ustalono, że następne spotkanie działaczy ruchu Sue Ryder odbędzie się w Pierzchnicy 3 lipca 2018 roku, na które będą zaproszeni dyrektorzy domów Sue Ryder w Polsce. Koszty wyjazdu wszyscy obecni pokryli z własnych środków. Ustalono także, że następne spotkanie w Lourdes odbędzie się w 2020 r., na które zapewne przyjedzie więcej przedstawicieli Fundacji.

Możliwość dodawania komentarzy nie jest dostępna.
Dom Seniora w Pierzchnicy

ul. Szkolna 36,
26-015 Pierzchnica
tel. 41 353 85 05
41 353 85 01
woj. świętokrzyskie