ul. Szkolna 36
26-015 Pierzchnica
41 353 85 05
domseniora@wp.pl
placówka działa całodobowo
we wszystkie dni tygodnia

Występ artystyczny grupy teatralnej z Buska – Zdroju

W dniu 5 lipca mieliśmy zaszczyt gościć grupę teatralną „S60+” z Buska – Zdroju przedstawiającą przejmującą sztukę: “Pielgrzym-zwierciadło zniewolonego wieku”. Autorskie przedstawienie Arkadiusza Szostaka, który jest jednocześnie reżyserem widowiska pokazało widzom historię Gustawa Herlinga Grudzińskiego w innej niż dotychczas odsłonie. Gustaw został pokazany przez artystów nie tylko jako pisarz, lecz jako prosty człowiek. Przedstawione dzieło odsłania fakty z życia pisarza – tułacza, jako osoby przepełnionej frustracją i tęsknotą za ojczyzną.Widz miał okazję zobaczyć realia życia w neapolitańskim domu Grudzińskiego, jego relacje z rodziną, uczucia i emocje.Wystawiona sztuka w pierwszej części była formą wywiadu głównego bohatera z dziennikarkami, a w drugiej mieliśmy okazję zobaczyć przybycie jego rodziny, która wniosła do jego domu “odrobinę Polski”. Historia pokazana przez artystów była dla widzów lekcją historii, ale również opowieścią o życiu zwykłego człowieka tęskniącego za rodziną i krajem. Zgromadzona widownia nagrodziła artystów brawami w uznaniu za ciekawie i profesjonalnie przygotowane widowisko.

Możliwość dodawania komentarzy nie jest dostępna.
Dom Seniora w Pierzchnicy

ul. Szkolna 36,
26-015 Pierzchnica
tel. 41 353 85 05
41 353 85 01
woj. świętokrzyskie