ul. Szkolna 36
26-015 Pierzchnica
41 353 85 05
domseniora@wp.pl
placówka działa całodobowo
we wszystkie dni tygodnia

„Kreatywni i aktywni Seniorzy”- warsztaty gimnastyczne

Od czerwca do grudnia 2019r. w ramach zadania publicznego prowadzonego z ramienia Wojewody Świętokrzyskiego z zakresu „Działania na rzecz aktywizacji osób w podeszłym wieku lub integracji międzypokoleniowej, głównie skutkujące nawiązaniem więzi” realizowane jest zadanie publiczne „Kreatywni i aktywni Seniorzy” dla grupy 30 seniorów. Celem zadania jest zwiększenie aktywności i obudzenie chęci spędzania wolnego czasu w sposób aktywny i kreatywny przez osoby starsze. Przez okres trwania zadania zostaną zorganizowane warsztaty m.in.:gimnastyczne, florystyczne, kulinarne czy zabawa Andrzejkowa. W dniu 10 lipca zostały zorganizowane pierwsze warsztaty gimnastyczne, na których seniorzy mieli okazję uczestniczyć w gimnastyce grupowej, która miała na celu wzmocnienie siły mięśniowej, zwiększenie zakresu ruchomości w stawach, poprawy wydolności krążeniowo-oddechowej oraz ogólną poprawę kondycji ćwiczących.Po treningu wszyscy seniorzy mogli odpocząć przy słodkim poczęstunku.

Możliwość dodawania komentarzy nie jest dostępna.
Dom Seniora w Pierzchnicy

ul. Szkolna 36,
26-015 Pierzchnica
tel. 41 353 85 05
41 353 85 01
woj. świętokrzyskie