ul. Szkolna 36
26-015 Pierzchnica
41 353 85 05
domseniora@wp.pl
placówka działa całodobowo
we wszystkie dni tygodnia

„Świat kiedyś a świat dziś – warsztaty międzypokoleniowe w Domu Seniora”

W ramach działania na rzecz aktywizacji osób w podeszłym wieku,integracji międzypokoleniowej , nawiązywania więzi pomiędzy pokoleniami Fundacja Dom Seniora im. Sue Ryder w Pierzchnicy od lipca do końca listopada realizuje zadanie publiczne współfinansowane przez Świętokrzyski Urząd Wojewódzki w Kielcach, Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia ,pod nazwą . Podopieczni z Domu Seniora wraz z dziećmi i młodzieżą ze świetlic Aktywator spotykają się na warsztatach tematycznych, podczas których dzielą się swoimi przeżyciami,mądrością,tradycjami,a także nowoczesnym spojrzeniem na świat ubogacając się wzajemnie.Do tej pory odbyły się: warsztaty na temat tradycji i zmian jakie zaszły na przestrzeni lat, po dwa spotkania z warsztatów kulinarnych, gimnastycznych, z gier planszowych, plastyczno-artystycznych. Wkrótce odbędą się ostatnie z zaplanowanych zajęć ” Andrzejki kiedyś a dziś”.
Poniżej fotorelacja z poszczególnych zajęć:
Warsztaty na temat tradycji i zmian jakie zaszły na przestrzeni lat.

Zajęcia kulinarne w ramach realizacji zadania miały na celu wspólne przygotowanie posiłków,wymianę tradycyjnych i współczesnych przepisów oraz przyjemne spędzenie czasu,co się udało jak widać na poniższych zdjęciach.

Warsztaty gimnastyczne, które odbyły się pod okiem rehabilitanta były nie tylko wspólnym treningiem,ale i pasjonującymi rozgrywkami w tenisa stołowego czy piłkarzyków.
Podczas warsztatów plastycznych Seniorzy wraz z dziećmi i młodzieżą tworzyli wspólne prace rożnymi technikami: tradycyjnie kredkami i farbami oraz współczesnymi technikami zdobniczymi-decupage czy quilling.
Warsztaty z gier planszowych to przede wszystkim wspólna zabawa dwóch różnych pokoleń, sprawdzająca wiedzę i refleks przy planszowych grach towarzyskich i edukacyjnych.
Możliwość dodawania komentarzy nie jest dostępna.
Dom Seniora w Pierzchnicy

ul. Szkolna 36,
26-015 Pierzchnica
tel. 41 353 85 05
41 353 85 01
woj. świętokrzyskie