ul. Szkolna 36
26-015 Pierzchnica
41 353 85 05
domseniora@wp.pl
placówka działa całodobowo
we wszystkie dni tygodnia

Sesja fotograficzna

sesja fotograficzna

Nasi podopieczni wzięli udział w sesji fotograficznej w ramach zadania pn. „Być aktywnym Seniorem „, finansowanego w ramach budżetu Świętokrzyskiego Urzędu Marszałkowskiego. Celem realizacji jest działanie na rzecz integracji społecznej oraz aktywizacji osób z niepełnosprawnościami.  Zadanie jest skierowane do 30 osobowej grupy ze stopniem niepełnosprawnością  w wieku 60 +, zamieszkujących Dom Seniora im. Sue Ryder w Pierzchnicy.  Zadanie nakierowane jest na aktywizację Seniorów, którzy często z racji chorób oraz monotonnego trybu życia prowadzą pasywny tryb życia.  Osoby starsze często  czują się niepotrzebne. Chcemy obudzić w nich ciekawość życia, poprawić umiejętności socjalno-adaptacyjne. Dlatego Fundacja tworzy atrakcyjne oferty aktywizacyjne, rozbudzające w Seniorach chęć do działania – organizując czas wolny w sposób kreatywny i aktywny, co wpływa na integrację społeczną         i aktywizacje osób niepełnosprawnych. Podczas zajęć wszystkim towarzyszyły dobre humory, o które zadbała Pani Dorota fotograf, która pokazała jak wykonać prawidłowe zdjęcia, jakiego światła użyć, pod jakim kątem. Następnie  wykonała zdjęcia naszym Seniorom, podczas których było mnóstwo dobrej zabawy.

 

Poprzedni

Następny

Możliwość dodawania komentarzy nie jest dostępna.
Dom Seniora w Pierzchnicy

ul. Szkolna 36,
26-015 Pierzchnica
tel. 41 353 85 05
41 353 85 01
woj. świętokrzyskie