ul. Szkolna 36
26-015 Pierzchnica
41 353 85 05
domseniora@wp.pl
placówka działa całodobowo
we wszystkie dni tygodnia

SENIORZY MAJĄ NOWY SAMOCHÓD

W dniu 11. stycznia 2018r. odbyło się uroczyste poświęcenie samochodu, który Fundacja Dom Seniora im. Sue Ryder w Pierzchnicy zakupiła dzięki uzyskaniu środków finansowych z Państwowego Funduszu Osób Niepełnosprawnych w kwocie 80 000,00 zł. Brakujący wkład własny w wysokości 40 000,00 zł Fundacja pozyskała od sponsorów. Na uroczystość przybyli Senator RP Pan Krzysztof Słoń, Dyrektor Świętokrzyskiego Oddziału PFRON Pan Andrzej Michalski, Wójt Gminy Pan Stanisław Strąk, Proboszcz ks. Marian Gawinek, przedstawiciele jednostek organizacyjnych działających na terenie gminy.

Mieszkańcami Domu są osoby starsze i niepełnosprawne, które bardzo często potrzebują transportu do placówek służby zdrowia na konsultacje, badania, wyjazdy do szpitala. Samochód dostosowany jest do przewozu osób niepełnosprawnych (na wózkach), którzy stanowią większość naszych Podopiecznych. Będzie wykorzystywany również przy organizacji wyjazdów na różnego rodzaju spotkania kulturalne, do zaprzyjaźnionych domów opieki, na rozgrywki sportowe.

Możliwość dodawania komentarzy nie jest dostępna.
Dom Seniora w Pierzchnicy

ul. Szkolna 36,
26-015 Pierzchnica
tel. 41 353 85 05
41 353 85 01
woj. świętokrzyskie