ul. Szkolna 36
26-015 Pierzchnica
41 353 85 05
domseniora@wp.pl
placówka działa całodobowo
we wszystkie dni tygodnia

Odwiedziny wolontariuszy

Wolontariusze z Zespołu Szkół im. kard. Stefana Wyszyńskiego w Pierzchnicy w Dniu Seniora złożyli naszym Mieszkańcom życzenia i wręczyli własnoręcznie wykonane kartki okolicznościowe. Jesteśmy wdzięczni młodzieży za pamięć i czas, który poświęcają naszym Seniorom. Dziękujemy również szkole za dwuletnią pomoc w organizacji i koordynacji wolontariatu.

Możliwość dodawania komentarzy nie jest dostępna.
Dom Seniora w Pierzchnicy

ul. Szkolna 36,
26-015 Pierzchnica
tel. 41 353 85 05
41 353 85 01
woj. świętokrzyskie