Nasi podopieczni w ramach zajęć z zakresu terapii zajęciowej pomagają w przygotowaniu stroików wielkanocnych, wystroju Domu Seniora ,oraz przygotowaniu stroikow na kiermasz wielkanocny.

Prowadzone są również zajęcia mające na celu poprawę funkcji percepcyjno-motorycznych i koncentracji oraz motywowanie do aktywności poznawczej poprzez rozwiązywanie testów pamięciowych , gry stolikowe, muzykoterapię bierną, ćwiczenia relaksacyjnno-odechowe, uczestnictwo w konkursach i zabawach integracyjnych.