ul. Szkolna 36
26-015 Pierzchnica
41 353 85 05
domseniora@wp.pl
placówka działa całodobowo
we wszystkie dni tygodnia

Zajęcia ruchowe

Mieszkańcy Domu Seniora starają się podtrzymywać swoją aktywność fizyczną, w czym pomagają im zajęcia ruchowe odbywające się kilka razy w tygodniu. Proponujemy im treningi w formie gier i zabaw, takich jak, np.: boccia, ćwiczenia ogólnousprawniające z taśmami Thera-Band, piłkami Thera-Band i woreczkami oraz ćwiczenia oddechowo-relaksacyjne.  Seniorzy regularnie i chętnie korzystają z oferowanych im form aktywności ruchowych.

Możliwość dodawania komentarzy nie jest dostępna.
Dom Seniora w Pierzchnicy

ul. Szkolna 36,
26-015 Pierzchnica
tel. 41 353 85 05
41 353 85 01
woj. świętokrzyskie