Mieszkańcy mają możliwość korzystania z zajęć na świeżym powietrzu na terenie nowo powstałego ogrodu.

Przebywanie w otoczeniu roślin dostarcza odpowiedniej atmosfery do refleksji i rozmyślań, co korzystnie wpływa na proces terapeutyczny.

Terapia ogrodnicza -hortiterapia to rodzaj terapii wykorzystywanej do rehabilitacji osób z różnymi schorzeniami. Hortiterapia wykorzystująca rośliny, ogrody i związane z nimi prace pielęgnacyjne to uzupełniająca i alternatywna forma dla osób starszych. Otoczenie ogrodu jest dla osób chorych, niepełnosprawnych, czy starszych z jednej strony czynnikiem relaksującym, a z drugiej motywującym do ćwiczeń, pracy i inicjatywy w podejmowaniu działań.

W trakcie hortiterapii odnotowuje się liczne korzyści terapeutyczne i społeczne, a wśród nich zwiększoną samoocenę i wiarę w siebie, poczucie przydatności, rozwój społeczny, czy poprawę samopoczucia.

1Prace związane z pielęgnacją roślin to również nieświadome wykonywanie ćwiczeń fizjoterapeutycznych. Możliwość prowadzenia terapii ogrodem długofalowo jest odniesieniem do cyklu życia natury, nadaniem sensu życia oraz wspomaganiem procesu zdrowienia.