ul. Szkolna 36
26-015 Pierzchnica
41 353 85 05
domseniora@wp.pl
placówka działa całodobowo
we wszystkie dni tygodnia

„Mamy Talenty” w Domu Seniora

W naszym Domu Seniora odbyło się wydarzenie pod tytułem „Mamy Talenty 26-015”, w ramach którego swoje zdolności artystyczne zaprezentowali Mieszkańcy naszej placówki, jak również zaproszeni goście. Wystąpili u nas przedstawiciele Warsztatów Terapii Zajęciowej z Osin oraz Świetlicy Aktywator z Pierzchnicy, Gumienic i Skrzelczyc. Naszych podopiecznych reprezentowali: Władysława Iwańska, Jadwiga Nowak, Marianna Majewska, Anna Wawrzkiewicz oraz Tomasz Skowron, którzy uraczyli słuchaczy piosenkami i deklamacjami, a także Maria Sajdak, która zademonstrowała zgromadzonej widowni własnoręcznie utkane gobeliny. Uczestnicy Warsztatów Zajęciowych w Osinach zachwycili widzów pięknym śpiewem podkreślonym dodatkowo wspaniałą choreografią, zaś młodzież ze Świetlicy Aktywator zaprezentowała własną wersję znanej piosenki Sławomira p.t.: „Miłość w Zakopanem”. Ponadto jeden z członków Świetlicy Aktywator w Skrzelczycach zaprezentował swoje umiejętności w układaniu kostki Rubika. Na zakończenie spotkania osoby, które zaprezentowały swoje talenty otrzymały pamiątkowe dyplomy oraz statuetki. Dziękujemy wszystkim uczestnikom za udział w tym wydarzeniu. Podziękowania należą się również  młodzieży ze Świetlicy Aktywator w Pierzchnicy za pomoc w udekorowaniu sali w której odbyło się spotkanie.

Możliwość dodawania komentarzy nie jest dostępna.
Dom Seniora w Pierzchnicy

ul. Szkolna 36,
26-015 Pierzchnica
tel. 41 353 85 05
41 353 85 01
woj. świętokrzyskie