ul. Szkolna 36
26-015 Pierzchnica
41 353 85 05
domseniora@wp.pl
placówka działa całodobowo
we wszystkie dni tygodnia

Hortiterapia sposobem na nudę

W ramach  realizacji zadania publicznego pn. Hortiterapia sposobem na poprawę sprawności fizycznej i intelektualnej, które skierowane jest do mieszkańców Domu Seniora im. Sue Ryder w Pierzchnicy, Mieszkańcy tworza swoje ogrody. Celem realizacji zadania jest potrzeba aktywizacji osób starszych, wśród których znaczną część stanowią osoby ze stopniem niepełnosprawności. Osoby starsze często prowadzą monotonny styl życia, bywają apatyczni i nie chętni do podejmowania jakichkolwiek działań. Fundacja wychodząc naprzeciw tym problemom, organizacje czas wolny w sposób aktywny   i kreatywny. Każdy z uczestników z racji swojego bogatego doświadczenia życiowego może wiele wnieść biorąc udział w zajęciach grupowych. Osoby starsze mają w sobie wiele potencjału, który jest odkrywany podczas realizacji zadania, co wpływa na wzrost poczucia własnej wartości oraz na poprawę sprawności fizyczno-umysłowej. W ramach zadania organizowane są warsztaty Hortiterapii w ramach, których Seniorzy założą swoje ogrody. Do tego celu zostały zakupione podwyższone grządki, co umożliwia pielęgnowanie ogrodów przez osoby poruszające się na wózkach inwalidzkich.

Hortiterapia to rodzaj terapii, poprzez uprawianie ogrodnictwa i  przebywanie w ogrodzie, która pobudza wszystkie zmysły człowieka, co z kolei jest świetnym sposobem na zajęcie myśli i zrelaksowanie się. Terapia ogrodnicza polega na wykorzystaniu ogrodnictwa do polepszenia stanu człowieka w aspekcie fizycznym, i umysłowym, społecznym czy poznawczym. Polega na stymulowaniu sensorycznym wszystkich 5 zmysłów (dotyk, wzrok, słuch, zapach i smak). Nasi Podopieczni chętnie biorą udział w zajęciach z Hortiterapii, która przynosi im wiele radości i przyjemności, poprzez spędzanie czasu wśród roślin, ziół i warzyw, o które sumiennie dbają.

 

.

 

 

Możliwość dodawania komentarzy nie jest dostępna.
Dom Seniora w Pierzchnicy

ul. Szkolna 36,
26-015 Pierzchnica
tel. 41 353 85 05
41 353 85 01
woj. świętokrzyskie