ul. Szkolna 36
26-015 Pierzchnica
41 353 85 05
domseniora@wp.pl
placówka działa całodobowo
we wszystkie dni tygodnia

Dział rehabilitacji i terapii

Terapia

Podczas terapii zajęciowej podopieczni mają możliwość korzystać z zajęć z ergoterapii tj.: dziewiarstwo, hafciarstwo i ogrodnictwo. W ramach aktywizacji prowadzone są również zajęcia z arteterapii: prace plastyczno-dekoratorskie tj.: quilling, wykonywanie prac i stroików z okazji świąt i imprez okolicznościowych.

Prowadzone są również zajęcia mające na celu poprawę funkcji percepcyjno-motorycznych i koncentracji oraz motywowanie do aktywności poznawczej poprzez rozwiązywanie testów pamięciowych, gry stolikowe, uczestnictwo w konkursach i zabawach integracyjnych.

Podczas zajęć terapeutycznych prowadzone są spotkania z Wolontariuszami, podczas których nasi podopieczni mają możliwość podzielić się własnym doświadczeniem i umiejętnościami w zamian dostarczając wiele radości i wnosząc powiew świeżości w życie Domu.

Rehabilitacja

  • Ćwiczenia indywidualne – dobierane indywidualnie do każdego uczestnika (ćwiczenia na sali, ćwiczenia przyłóżkowebierne, czynno-bierne, pozycje ułożeniowe)
  • Ćwiczenia grupowe – z przyrządami lub bez (materace, piłki, taśmy, kijki itp.)
  • Ćwiczenia ogólnousprawniające – na sali kinezyterapii rotory, rowery, UGUL, atlas)
  • Ćwiczenia według metod PNF
  • Zabiegi z zakresu fizykoterapii (sollux, bioptron, laser, ultradźwięki, magnetronik, aquavibron i różnego rodzaju prądy)
Dom Seniora w Pierzchnicy

ul. Szkolna 36,
26-015 Pierzchnica
tel. 41 353 85 05
41 353 85 01
woj. świętokrzyskie